Vorige | Volgende

Daniel Stalpertstraat 56 AMSTERDAM

Bewaar object
Deze woning is onder bod

Omschrijving

WOONHUIS BESTAANDE UIT EEN UITGEBOUWDE BEGANE GROND WONING VAN 105 M² EN ZES BOVENGELEGEN WONINGEN. GEHEEL VERHUURD, GELEGEN OP EIGEN GROND.

KADASTRALE OMSCHRIJVING
Een huis met erve te Amsterdam, aan de Daniël Stalpertstraat 56, kadastraal bekend Gemeente Amsterdam, Sectie R, nummer 1288, groot 1 are en 40 centiare.

PROJECTNOTARIS
De koopovereenkomst en de akte van levering worden getekend bij Loyens & Loeff via notaris mr. R.H. Meppelink
Contactpersoon: de heer P. Soddemann, Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam. Telefoon: 020-5785785
E-mail: Peter.Soddemann@loyensloeff.com

VERKOOP PER INSCHRIJVING, SLUITINGSDATUM VRIJDAG 18 MEI 2018 OM 16.00 UUR
Middels inschrijvingsformulier, zie bijlage! Uw bieding mag u richten aan: Loyens & Loeff t.a.v. de heer P. Soddemann
Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam. Telefoon: 020-5785785 E-mail: Peter.Soddemann@loyensloeff.com

BETALING
De koopsom dient bij de levering te worden voldaan. Uiterlijk 1 week na ondertekening van de koopovereenkomst dient koper een waarborgsom van 10% van de koopprijs bij de notaris te storten dan wel een bankgarantie tot zodanig bedrag gesteld te laten hebben.

GUNNING
De verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen niet te gunnen of aan een ander dan de hoogste inschrijver dan wel de inschrijving steeds en zonder opgaaf van redenen af te gelasten, dit alles uitsluitend ter beoordeling van verkoper. De verkoper houdt zich te dien aanzien het recht van beraad voor. Indien niet wordt gegund of de inschrijving om welke reden dan ook wordt afgelast, staat het verkoper vrij om met wie dan ook in onderhandeling te treden over een mogelijke verkoop; verkoper is daarbij niet gehouden om (een) bieder(s) in onderhandelingen te betrekken en bieders komen mitsdien te dier zake geen rechten toe.

BOD
Elk bod dient onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud te zijn en moet worden uitgedrukt in één bedrag in euro's. Een bod dat is uitgedrukt in relatie tot een ander bod zodanig dat het bod gelijk is aan het andere bod vermeerderd met een bedrag is ongeldig. Elke bieder blijft aan zijn bod, ook is dat niet het hoogste, gebonden totdat de verkoper gunt aan een ander, of vaststaat dat niet wordt gegund of de termijn waarbinnen de verkoper tot gunning kan overgaan is verstreken zonder dat is gegund, of de verkoop bij inschrijving wordt afgelast. De koop zal worden aangegaan onder de bepalingen en condities als opgenomen in het model koopcontract van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Ring Amsterdam voorzover daarvan bij de inschrijving niet is afgeweken. Indien meer personen tezamen een bod uitbrengen, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor hun verplichtingen jegens de verkoper.

BIJZONDERHEDEN CLAUSULES WELKE ZULLEN WORDEN OPGENOMEN IN DE KOOPAKTE:

OUDERSDOMSCLAUSULE
Koper verklaart bekend te zijn met het bouwjaar van het verkochte, wat betekent dat de eisen die aan de bouw gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor de fundering, de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van ongedierte. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in de koopakte omschreven gebruik.

ASBESTCLAUSULE
Aan verkoper is niet bekend dat er in het verkochte asbest is verwerkt anders dan in de tijd waarin de onroerende zaak werd vervaardigd, te doen gebruikelijk was. Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van de milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in het verkochte kan voortvloeien.

AS IS, WHERE IS
Koper aanvaardt het Verkochte op de datum van het ondertekenen van de Leveringsakte in aIle opzichten op basis van het hiervoor in de considerans vermelde en tussen partijen overeengekomen uitgangspunt, te weten een koop, verkoop en levering van het Verkochte op basis van het principe "as is, where is", in verband waarmee de huidige bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand van het Verkochte in aIle opzichten door Koper wordt aanvaard;
Koper verklaart te erkennen dat Verkoper niet instaat voor de afwezigheid van (eventueel) in het Verkochte aanwezige (verborgen) gebreken.
Ten aanzien van vorenbedoelde toestand van het Verkochte zal Koper in de Leveringsakte verklaren die staat te aanvaarden en de Verkoper in dat verband in de Leveringsakte volledig te vrijwaren voor iedere aanmaning of aanspraak terzake.

KETTINGBEDING / KWALITATIEVE VERPLICHTING
Verkoper en Koper komen overeen dat Koper zich zal onthouden van enige (rechts)handeling die tot gevolg heeft of tot gevolg kan hebben dat van overheidswege wordt verlangd dat een funderingsonderzoek zal plaatsvinden terzake van het Verkochte, een en ander in de meest ruime zin. Het in de vorige zin omschreven verbod is en blijft van kracht gedurende de periode dat de woning op de begane grond door de heer J.M.C. Koekenbier, voornoemd, en/of zijn gezinsleden.

BENADEREN VAN HUURDERS
Verkopers vragen expliciet om de huurders niet te benaderen. Bij constatering kunnen potentiële kopers uitgesloten worden.

PLATTEGRONDEN
De maatvoering en de indeling van de plattegronden zijn indicatief en kunnen aan afwijkingen onderhevig zijn.

SLUITINGSDATUM INSCHRIJVING
Het biedingsformulier dient uiterlijk vrijdag 18 mei 2018 om 16.00 uur in bezit te zijn bij Loyens & Loeff Notarissen.

INDELING
BEGANE GROND DANIEL STALPERTSTRAAT 56-HS:
Entree, slaapkamer, woonkamer aan de achtergevel/tuinzijde, toilet, keuken en een aangebouwde tweede slaapkamer voorzien van badkamer en tweede toilet.
Totaal gebruiksoppervlakte: 104,5 m² conform NEN-2580.
Zie tevens plattegronden en meetrapport.

BAG-INFORMATIE BOVENGELEGEN WONINGEN
Daniel Stalpertstraat 56-I-A - 31 m²
Daniel Stalpertstraat 56-I-V - 30 m²
Daniel Stalpertstraat 56-2-A - 31 m²
Daniel Stalpertstraat 56-2-V - 30 m²
Daniel Stalpertstraat 56-3-A - 30 m²
Daniel Stalpertstraat 56-3-V - 30 m²

KADASTRAAL BEKEND
Kadastraal bekend:
Gemeente: Amsterdam
Sectie: R
Nummer: 1288

BOUWJAAR
1878

ERFPACHT
Gelegen op eigen grond

BIJZONDERHEDEN
- Huurcontracten;
- Eigendomsbewijs;
- Conceptkoopakte en leveringsakte;
- Bouwarchief Stadsdeel Zuid;
Verkrijgbaar bij verkopend makelaar.

BEZICHTIGEN
In overleg met verkopend makelaar is de begane grond Daniel Stalpertstraat 56 te bezichtigen.

BIJLAGE
- Inschrijfvoorwaarden/inschrijfformulier;
- Meetrapport NEN-2580;
- BAG-viewers;
- Kadastrale kaart / legger.

Contactpersoon makelaar ing. Arjen Hoogenhout - 020-5775333

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Onder bod
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
Appartement
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
1878

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlak wonen
287 m²
Bruto inhoud
800 m³

Indeling

Totaal aantal kamers
6
Aantal slaapkamers
5
Aantal badkamers
3
Voorzieningen badkamer
toilet, douche, wastafel
Voorzieningen badkamer
toilet, douche, wastafel
Voorzieningen badkamer
toilet, douche, wastafel

Energie

Kadastrale gegevens

Gemeente
Amsterdam
Sectie
R
Indexnummer
ABC
Perceel
1288
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Buitenruimte

Tuintype
achtertuin
Tuin
3 x 6 m
Oppervlakte
18 m²
Bereikbaar via achterom
nee

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
openbaar parkeren, parkeervergunningen
Bekijk alle kenmerken

Alle foto's

Kaart Daniel Stalpertstraat 56 AMSTERDAM

naar Daniel Stalpertstraat 56 AMSTERDAM
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand

Deel dit object