Mijn favorieten

Disclaimer

Aansprakelijkheid.
Er is uiterste zorg besteed aan de actualiteit, correctheid en volledigheid van onze website. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u op onze website aantreft. Hier wordt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van informatie van deze website die hier verstrekt wordt. Er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheden dan wel de gevolgen daarvan. 


Brieven of e-mailberichten worden niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. Elke vorm van aansprakelijkheid van Keij & Stefels Makelaardij en Vastgoedbeheer, allen die werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 

Van toepassing zijn de NVM-voorwaarden. Alle maten en oppervlakten zijn indicatief of worden gehanteerd volgens de richtlijnen van NEN-2580.

Keij & Stefels Makelaardij en Vastgoedbeheer.