Dennenlaan 30, Zwanenburg

Dennenlaan 30, Zwanenburg foto-0 blur Dennenlaan 30, Zwanenburg foto-0
Dennenlaan 30, Zwanenburg foto-1 blur Dennenlaan 30, Zwanenburg foto-1
Dennenlaan 30, Zwanenburg foto-2 blur Dennenlaan 30, Zwanenburg foto-2
Dennenlaan 30, Zwanenburg foto-3 blur Dennenlaan 30, Zwanenburg foto-3
Dennenlaan 30, Zwanenburg foto-4 blur Dennenlaan 30, Zwanenburg foto-4
Dennenlaan 30, Zwanenburg foto-5 blur Dennenlaan 30, Zwanenburg foto-5
Verkocht
Bekijk 6 foto's
Bekijk 6 foto's
Bekijk 6 foto's

Dit object is niet meer beschikbaar

Het is helaas niet meer mogelijk om op dit bedrijfsobject te reageren. Op zoek naar een vergelijkbare ruimte? Neem dan contact met ons op!

house Verkocht
house Bedrijfsruimte
house 230m²
house Bedrijfsruimte

Omschrijving

VERHUURDE BEDRIJFSHAL BESTAANDE UIT 1 BOUWLAAG, DEELS KANTOOR EN DEELS IN GEBRUIK ALS OPSLAG

De bedrijfshal is verhuurd per 1 augustus 2020 voor een periode van twee jaar en lopende tot en met 31 juli 2022
De opzegtermijn bedraagt 12 maanden.
Huurinkomsten bedragen € 16.200,- per jaar.
Huurperiode loopt waarschijnlijk tot en met 31 maart 2024.

Bouwjaar 1967

Gelegen in het centrum van Zwanenburg is het slechts vijf autominuten rijden naar Amsterdam en Haarlem, en er is ook openbaar vervoer beschikbaar, zoals de lijnen 80 en 179.

BESTEMMING
De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 2’ bedrijfsactiviteiten behorende tot bedrijfscategorie 1 en 2 zijn toegestaan;

Maximum bouwhoogte 6 meter

OPPERVLAKTEN
Kantoorruimte voorzien van pantry en toilet
Ca. 15 m²

Bedrijfshal
Ca. 215 m²

Totaal
Ca. 230 m²

Frontbreedte ca 10 meter voorzien van overheaddeur. Bedrijfshal is voorzien van betonnen vloer.

Op eigen terrein zijn twee parkeerplekken voor de deur.

KADASTRAAL BEKEND
Gemeente: Haarlemmermeer
Sectie: A
Nummer: 10626

BIJZONDERHEDEN
- Het pand wordt ‘as is’ verkocht;
- Mogelijkheid tot extra opbouw tot max. 6 meter
- Koper is bekend dat er asbest in het dak zit;
- Gelegen op eigen grond;
- Verhuurde bedrijfshal;
- Jaarhuur bedraagt € 16.200,- per jaar. Huurperiode loopt waarschijnlijk tot en met 31 maart 2024.

VARIANTEN
Eigenaar heeft diverse varianten studies gemaakt voor op topping. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.

CLAUSUSES
De volgende clausules worden opgenomen in de koopakte:

- OUDERDOMSCLAUSULE
Koper verklaart bekend te zijn met het bouwjaar van het verkochte, wat betekent dat de eisen die aan de bouw gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor de fundering, de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van ongedierte. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in de koopakte omschreven gebruik.

- AS IS, WHERE IS
Koper aanvaardt het Verkochte op de datum van het ondertekenen van de Leveringsakte in aIle opzichten op basis van het hiervoor in de considerans vermelde en tussen partijen overeengekomen uitgangspunt, te weten een koop, verkoop en levering van het Verkochte op basis van het principe "as is, where is", in verband waarmee de huidige bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand van het Verkochte in aIle opzichten door Koper wordt aanvaard;
Koper verklaart te erkennen dat Verkoper niet instaat voor de afwezigheid van (eventueel) in het Verkochte aanwezige (verborgen) gebreken.
Ten aanzien van vorenbedoelde toestand van het Verkochte zal Koper in de Leveringsakte verklaren die staat te aanvaarden en de Verkoper in dat verband in de Leveringsakte volledig te vrijwaren voor iedere aanmaning of aanspraak ter zake.

- NIET-GEBRUIKER-CLAUSULE
Verkoper heeft koper nadrukkelijk geattendeerd op het feit dat verkoper het onroerend goed nimmer zelf heeft gebruikt. En dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van casu quo gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk zou hebben gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen casu quo gebreken voor rekening en risico van koper komen. Bij het tot stand komen van
de koopsom is hier rekening mee gehouden. In het kader van de verkoop ‘as is, where is’ en het hiervoor vermelde kan verkoper Artikel 2.g. van de koopakte van het model van de KNB ring Amsterdam (‘De zich in de Gebruiks-eenheid en/of de Gemeenschappelijke gedeelten bevindende technische installaties en aan- en afvoerleidingen en
bedradingen functioneren heden naar behoren en het gebruik daarvan is door de daartoe bevoegde instanties niet op enigerlei wijze beperkt’) niet garanderen.DISCLAIMER
Deze informatie is door Keij & Stefels B.V. met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.
Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde NEN2580-norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties.

Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Wij doen ons uiterste best de juiste oppervlakte te berekenen en zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. Doch willen wij benadrukken dat aan enig verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte geen rechten kunnen worden ontleend.

Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Uitdrukkelijke voorbehouden totstandkoming overeenkomst

Alle mondelinge en schriftelijke correspondentie is geheel vrijblijvend. Een overeenkomst inzake het aangeboden object komt pas tot stand nadat een daartoe strekkende overeenkomst door beide partijen is geparafeerd en ondertekend. Voorafgaand hieraan is nimmer sprake van enige overeenstemming waaraan rechten en/of plichten zouden kunnen worden ontleend. Daarnaast geldt te allen tijde het voorbehoud van instemming van de eigena(a)r(en) van het object voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 375.000 k.k.
Status
Verkocht
Oplevering
per direct

Bouw

Hoofdbestemming
Bedrijfsruimte
Nevenbestemming(en)
Bedrijfsruimte
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1967
Onderhoud binnen
Goed
Onderhoud buiten
Goed

Oppervlakten

Totaaloppervlakte
230m²

Omgeving

Parkeren onoverdekt
2 Parkeerplekken

Locatie

[ { "address": "Dennenlaan 30", "zipCode": "1161 CR", "city": "Zwanenburg", "lat": 52.3789861, "lng": 4.7522083, "heading": 0, "pitch": 0 } ]

Actueel aanbod

Keizersgracht 448 B, Amsterdam Keizersgracht 448 B, Amsterdam Nieuw!
Keizersgracht 448 B Amsterdam € 55.500 p.j.
oppervlakte 144m²
Krijn Taconiskade 272, Amsterdam Krijn Taconiskade 272, Amsterdam
Krijn Taconiskade 272 Amsterdam € 53.600 p.j.
oppervlakte 140m²
Keizersgracht 241, Amsterdam Keizersgracht 241, Amsterdam
Keizersgracht 241 Amsterdam € 50.400 p.j.
oppervlakte 126m²
smiley

Woning niet meer beschikbaar

Het is helaas niet meer mogelijk om op deze woning te reageren. Op zoek naar een vergelijkbare woning? Neem dan contact met ons op!

telefoon

Liever telefonisch contact?

U kunt ons van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 bereiken op

020-5775333